Výuka plavání

Základní a mateřské školy plavou pod naším vedením ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem. V Novém Městě na Moravě nabízíme také odpolední kurzy pro děti i dospělé a aquaaerobik.

Děti 3 - 6 let

Místo konání Nové Město na Moravě

Kurz plavání v relaxačním bazénu

První krůčky k plaveckým dovednostem, seznámení se s vodním prostředím formou her a zábavy v doprovodu rodičů, kteří poskytují nejmenším dětem pomoc při pohybu v prostorách bazénu.

Jde zejména o získání kladného vztahu dětí k pohybu, vodě a o radostné trávení volného času.

Plavání v relaxačním bazénu Lázní v Novém Městě na Moravě poskytuje dětem díky teplejší vodě možnost uvolnění a příjemného pocitu. Mohou se tak soustředit na klidnější i divoké hrátky s mnoha různými barevnými pomůckami, ale i ve světě fantazie, který naši výuku často provází.

Může se zdát, že dovednosti získávané v těchto lekcích jsou banální a samozřejmé, že je děti brzy ovládají. Jejich upevňování je však důležitým základem pro následnou výuku plavecké techniky. A právě díky dětem je každá naše lekce jedinečná a zážitky z ní neopakovatelné!

Lekce trvá 45 minut.

Děti 7 - 10 - 18 let

Místo konání Nové Město na Moravě

Kurz plavání v plaveckém bazénu

Základy a zdokonalování plavecké techniky jednotlivých plaveckých způsobů. Lekce probíhají bez doprovodu rodičů.

Převažují činnosti zaměřené na trénink plavecké techniky, zároveň je však v lekcích využito herních prvků. Nejedná se o oplaveckou činnost s účastí na závodech.

Cílem je zlepšení již nabytých dovedností, zábava při hrách a aktivně tráveném volném čase.

V lekcích se potkávají děti různé úrovně, což působí velice motivačně. Při hrách si pak navzájem pomáhají a doplňují se.

Plaveme v dráze plaveckého bazénu v Lázních v Novém Městě na Moravě.

Lekce trvá 45 minut.

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ 12 - 18 LET

Plavecký trénink zahrnující prvkové plavání, technická cvičení a zvyšování kondice. Vhodné jako doplňkový trénink jiného sportovního zaměření nebo jako zdokonalovací plavecký trénink.

Určeno pro pokročilé plavce!

Plaveme v dráze plaveckého bazénu Lázní v Novém Městě na Moravě.

Lekce trvá 50 - 60 minut.

Kondiční plavání 12 - 18 let, Plavání pro dospělé a Aquaaerobik

Místo konání Nové Město na Moravě

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ 12 - 18 let

PLAVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Základy plaveckých dovedností, plavání pro radost, kondici i zdraví, kondiční plavecký trénink pro všechny věkové kategorie - to vše zahrnují lekce plavání pro dospělé!

Ať už potřebujete nebo chcete zlepšit plaveckou techniku nebo kondici, v těchto lekcích se vám dostane všeho důležitého.

Věnujeme se úplným začátečníkům, jejichž cílem (bez nadsázky) je se neutopit, pokročilejším plavcům, kteří se chtějí přestat zadýchávat po uplavání jednoho bazénu, ale i těm, kteří potřebují zlepšit svůj osobní výkon na příštích závodech. Stejně tak se na nás můžete obrátit, když si chcete zaplavat jen tak, pro radost ...

Lekce trvá 60 minut.

AQUAAEROBIK

Oblíbená forma pohybu nejen pro ženy. Rytmické cvičení vhodné pro různé věkové, výkonnostní i váhové kategorie.

Jedná se o jednoduché, správně prováděné cviky, které posilují i protahují náš pohybový aparát s minimálním zatížením kloubního systému.

Lekce trvá 45 minut.

Plaveme i cvičíme v plaveckém bazénu Lázní v Novém Městě na Moravě.

Žďár nad Sázavou

Mateřské a základní školy

Cvičný bazén

 V bazénu s hloubkou do 60 cm a teplotou vody 30 - 32 C plavou děti z mateřských škol a některých prvních ročníků základních škol.

Lekce vede zpravidla jedna instruktorka PŠ za přítomnosti pedagogického doprovodu MŠ nebo ZŠ, případně další doprovázející osoby (např. osobní asistent dítěte). V případě většího počtu malých dětí je nutná domluva s PŠ a je vítána aktivní spolupráce doprovázejících pedagogů při výuce.

Děti zde získávají základní předplavecké a plavecké dovednosti - poznávání vodního prostředí, orientace nad i pod hladinou, potápění, dýchání, skákání, padání do vody, splývání na bříšku i na zádech, kraulové a znakové kopání. Velký důraz je kladen na získání kladného vztahu k vodě a vodním aktivitám!

Lekce jsou hravé a zábavné, vždy však cílené k upevnění stávajících a získání nových zkušeností a dovedností. Náplň výuky je přizpůsobena počtu, věku a dovednostem dětí. Malé dobrodružství zde však zažije každý.

Velkou výhodou tohoto prostředí je příjemně teplá voda, která umožňuje dětem se zcela uvolnit a plně se soustředit na daná cvičení a pohybové aktivity. Uvolnění je společně s plynulým dýcháním do vody zcela zásadní podmínkou úspěšné výuky v každém věku.

Optimální velikost skupiny je 15 dětí.

Plaveme zpravidla 10 x 45 minut.

Plavecký bazén

Bazén hluboký 140 - 147 cm s teplotou vody 26 - 28 C využíváme pro výuku 1. - 5. ročníků základních škol.

Na první lekci jsou žáci rozděleni do skupinek dle dovedností. Každé družstvo vede jedna instruktorka. Pedagogický doprovod, případně další doprovázející osoba, jsou přítomni na výuce. Při větším počtu zařazených tříd se snažíme o vyváženost skupin, aby byl dětem mladším a začátečnííkům k dispozici okraj bazénu, zatímco zdatnější plavci již mohou plavat v hloubce uprostřed.

V základním a zdokonalovacím kurzu si žáci upevňují stávající plavecké dovednosti a získávají nové - potápění, dýchání, skákání, padání do vody, splývání na znak i prsa, základy plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Děti jsou zde v pohybu  téměř 90 minut a uplavou průměrně 500, někdy až 1000 metrů. To je často dost i pro dospělého, proto mohou být po výuce děti více unavené.

Hra a zábava je v těchto hodinách také, větší část je však věnována řízenému procvičování předplaveckých dovedností a následně plavecké techniky.

Důležitý je pro nás osobní individuální přístup, spokojenost dětí a vlídné a trpělivé jednání.

Plaveme zpravidla 10 x 90 minut.

 

 

 

Nové Město na Moravě

Mateřské a základní školy

Relaxační bazén

V bazénu je hloubka 1 metr a teplota vody 30 - 32 C. Zde plavou děti z mateřských škola a žáci většiny prvních tříd základních škol.

Výuka probíhá pod vedením dvou instruktorek PŠ za přítomnosti pedagogického doprovodu MŠ nebo ZŠ, případně další doprovázející osoby (např. osobní asistentka dítěte). V případě většího počtu malých dětí je vítána aktivní účast doprovázejících pedagogů při výuce.

Děti zde získávají základní předplavecké a plavecké dovednosti - poznávání vodního prostředí, orientace nad i pod hladinou, potápění, dýchání, skákání a padání do vody, splývání na bříšku i na zádech, kraulové a znakové kopání. Velký důraz je kladen na  získání pozitivního vztahu k vodě, vodním aktivitám a pohybu!

Při výuce používáme velké množství herních, ale i bezpečnostních pomůcek. Naším cílem však je naučit děti plavat bez nich.

Hra, zábava a dobrodružství jsou součástí každé lekce. Vždy však cíleně směřují k upevnění stávajících a získání nových zkušeností a dovedností. Náplň a vedení výuky jsou přizpůsobeny počtu, věku a dovednostem dětí.

Příjemně teplá voda umožňuje dětem se v ní dostatečně uvolnit a tak se plně soustředit na daná cvičení a pohybové aktivity. Uvolnění je společně s plynulým dýcháním do vody zcela zásadní podmínkou úspěšné plavecké výuky v každém věku. Stejně tak je mnohým malým dětem přínosná i větší hloubka, kdy hned zpočátku zjistí, že je takové množství vody krásně nadnáší a jsou schopny se klidně a přirozeně poddat poloze v leže, která je pro plavání výchozí.

Optimální počet při výuce je 15 dětí.

Kurz je zpravidla 10 x 45 minut.

Plavecký bazén

Bazén je hluboký 100 - 170 cm s teplotou vody 26 - 28 C. Výuky se v něm účastní žáci 1. - 5. tříd základních škol.

Při první lekci žáky rozdělíme do družstev dle vstupních dovedností. Každé z nich vede jedna instruktorka. Na výuce je stále přítomen pedagogický doprovod ZŠ, případně další doprovázející osoba.

V základní i zdokonalovací plavecké výuce si žáci upevňují stávající a získávají nové plavecké dovednosti - potápění, dýchání, skákání, padání do vody, splývání na prsa i znak, základy plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Většina dětí je v pohybu téměř 90 minut a uplavou průměrně 500, někdy až 1000 metrů, proto mohou být po výuce více unavené.

Větší část výuky je věnována procvičování předplaveckých dovedností a následně plavecké techniky. Přesto nezapomínáme na hru a zábavu. Ve volných chvílích některé děti zodpovědně trénují, jiné si užívají radovánek a dovádí.

Individuální přístup, který vede ke spokojenosti dětí je pro nás důležitý stejně jako vlídná a trpělivá komunikace.

Plaveme zpravidla 10 x 45 minut nebo 10 x 90 minut.

Bystřice nad Pernštejnem

Mateřské a základní školy

 

V Areálu sportu plaveme již mnoho let ve vnitřním krytém bazénu, který je malý a útulný a pro výuku velice příjemný. Hloubka je zde 1,1 - 1,6 metru a teplota vody stabilně 28 C.

Lekce vedou dvě instruktorky PŠ za stálé přítomnosti pedagogického doprovodu MŠ nebo ZŠ, případně další doprovázející osoby (např. doprovod pro zvýšený dohled dítěte). V případě většího počtu malých dětí je vítána aktivní účast doprovázejících pedagogů na výuce.

Ve stejném bazénu zde plavou jak děti z mateřských, tak žáci ze základních škol. Získávají ve výuce základní předplavecké a plavecké dovednosti - poznávání vodního prostředí, orientace nad i pod hladinou, potápění, dýchání, skákání a padání do vody, splývání na prsa i znak, kraulové a znakové kopání a další. Zároveň žáci z prvních až čtvrtých tříd (u některých malotřídních škol až pátých tříd) prochází základním a zdokonalovacím výcvikem. Získávají a upevňují zde navazující plavecké dovednosti.

V Bystřici n. P. je již několik let nastaven systém postupné výuky právě návazně od mateřských škol po čtvrtou třídu - tedy děti navštěvují kurzy plavání až pět let po sobě a v posledním roce lze u většiny z nich opravdu mluvit o skutečném zdokonalovacím výcviku. Úroveň plaveckých dovedností je v tomto případě velmi dobrá.

Tento bazén je vhodný pro menší skupiny (o velikosti jedné třídy zákadní školy). Ty si zde zato užijí klid, soukromí a spoustu her, které na větších plochách těžko zrealizujeme.

Plaveme zpravidla 5 nebo 10 x 45 minut, žáci malotřídek a 3. a 4. tříd 10 x 90 minut.

PŘIHLÁŠKY PLAVECKÉ VÝUKY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2023/2024

2023-04-27 13:17:58

Aktuálně jsou spuštěny závazné objednávky plavecké výuky pro následující školní rok 2023/2024. V letošním roce se situace kolem výuky plavání ustálila a tak se těšíme, že v roce příštím již bude možné opět navazovat na základy z letošního roku. Budeme se na vás všechny moc těšit! Tým instruktorek PŠ

ADVENTNÍ ČAS BEZ PLAVÁNÍ S NÁMI

2020-12-01 16:23:39

Krásný předvánoční čas všem!

situace se pomaly lepší a postupně začíná světýlko na konci tunelu sílit. Přesto zůstávají některá omezení, která jsou pro naši činnost zásadní a nedovolují nám trávit s vámi společný čas podle našich představ.

Bazény přešly nově na režim obsazení přepočtem na velikost plochy. Díky tomu je možné tato sportoviště znovu otevřít a nabídnout tak veřejnosti dlouho očekávané využití ku prospěchu zdraví a síly. 

Bohužel se tato dobrá zpráva týká individuálního využití nebo skupin do deseti lidí (a to včetně instruktorů a rodičů). Proto zůstávají veškeré naše aktivity minimálně do konce prosince pozastaveny.

Do konce kalendářního roku nebudou probíhat v žádném z námi využívaných zařízení jak odpolední kurzy pro veřejnost (většina skupin je lehce nad deset), tak ani dopolední výuka základních a mateřských škol. Tam je situace o to složitější, že nesmí probíhat ani výuka tělesné výchovy jako takové.

Přesto není vyloučen trénink a procvičování již získaných dovedností individuálně! Od 7. 12. se otevírají Lázně v Novém Městě na Moravě, Relaxační centrum ve Žďáru nad Sázavou určitě nezůstane pozadu. Veškeré informace naleznete na jejich stránkách.

Za tým PŠ přeji všem klidný adventní čas plný radosti a pohybu.

Terka


NOUZOVÝ STAV - PROVOZNÍ INFORMACE

2020-10-01 10:55:15

Krásný den!

 

Na vědomost všem se dává, že všechny naše aktivity budou i po dobu nouzového stavu bez omezení!!! 

Všechna nařízení splňujeme a tak není důvod nic měnit :)

Těšíme se na setkání s vámi.

Tým PŠ


PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ PRO ROK 2020/2021 OTEVŘENY!!!

2020-08-30 14:06:08

Krásný den všem!!!

Nový školní rok je tu a s ním i nové kurzy. Budeme doufat, že tentokrát vše pojede hladce a budeme si všichni užívat plavání až do poslední lekce :)

V záložce Registrace najdete volné termíny, které na vás čekají.

První lekce začínají již 21. září a my už se na vás moc těšíme!

Klidný rozjezd nového školního roku :)

Za všechny z PŠ vás zdraví Terka.